ข้อมูลการลงทะเบียน และการอนุมัติ


ชื่อ - นามสกุล
นางปราณี  สายบัว
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
หน่วยงาน
โรงพยาบาลสำโรง
จังหวัด
อุบลราชธานี
Email
a_narukjung@hotmail.com
โทรศัพท์ที่ทำงาน
045-303-100
โทรศัพท์มือถือ
 
งานเลี้ยงตอนเย็น*
วันที่ 27 กค.54

สถานะของคุณในขณะนี้
 อนุมัติ        รอการอนุมัติ        ไม่อนุมัติ