W3.CSS
Counter Online   วันนี้ : 61  เดือนนี้ : 409  ทั้งหมด : 33,627
Youtube Home

วีดีโอประชาสัมพันธ์

Discover Yasothon Master เปิดตัวอารยธรรม จังหวัดยโสธร เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่ง...
เพลงคนยโสธร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ครบรอบ 46 ปี 1 มีนาคม 2561...
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน จังหวัดยโสธร...
News Home

ข่าวกิจกรรมสันทนาการ


กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จะจัดประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค (CDCU) ณ สสจ.ยโสธร ห้อง...

24 พฤศจิกายน 2563    131 ครั้ง

อ่านต่อ...

ยโสธรรณรงค์สัปดาห์วันส้วมโลก ย้ำส้วมสาธารณะ วิถีใหม่เพื่อทุกคน เป้าหมาย สะอาด ปลอดภัย เพียงพอ และปร...

18 พฤศจิกายน 2563    116 ครั้ง

อ่านต่อ...
Activity Home

ข่าวภารกิจนายแพทย์


นพ.สสจ.ยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณ ณ โรงพยาบาลยโสธร โดย สสจ.ยโสธร และ รพ.ยโสธร เป็นเจ้าภาพ...

23 พฤศจิกายน 2563    115 ครั้ง

อ่านต่อ...

นพ.สสจ.ยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวิชาการด้านจักษุ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพ...

23 พฤศจิกายน 2563    89 ครั้ง

อ่านต่อ...
News Area

ข่าวสารพื้นที่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์


10 ปัจจัยเสี่ยง ก่อมะเร็งทำร้ายคุณ รู้จักปัจจัย 10 อย่างรอบตัว ที่คอยแอบทำร้ายคุณ...

3 ธันวาคม 2563    34 ครั้ง

อ่านต่อ...

ร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ (Breast CANCER Awareness Month)...

3 ธันวาคม 2563    41 ครั้ง

อ่านต่อ...

วันคนพิการสากล (International Day of People with Disability) 3 ธันวาคม 2563...

2 ธันวาคม 2563    52 ครั้ง

อ่านต่อ...

สสจ.ยโสธร ร่วมรณรงค์เนื่องในวัน เอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563...

30 พฤศจิกายน 2563    73 ครั้ง

อ่านต่อ...
Declaration Home

ข่าวประกาศ

ศูนย์บริการข้อมูล สสจ.ยโสธร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (HDC)เอกสารรายงาน สสจ.ยโสธร

แหล่งความรู้ สสจ.ยโสธร

แหล่งความรู้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718
Copyright © 2020 All Rights Reserved.