top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

ส่งรายงาน refer วันที่ 21ก.ค.-20 ส.ค.57 ER รพ.ไทยเจริญ ER ร.พ.ไทยเจริญ
tjrefer@gmail.com 045718098 ต่อ 113
15  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงาน refer รพ .ไทยเจริญ ประจำวันที่ 21 ก.ค.-20 ส.ค.57

ส่งรายละเอียดหักนำส่งให้ออมทรัพย์ การเงินและบัญชี รพ.ไทยเจริญ
089-7177604
6  วัน
รายละเอียด
รายละเอียด เดือน สค.57 ค่ะ โอน วันที่ 29 สค.57

แผนงานสุขา58 สวล. อัญชลี
Aun2505@gmail.com 0862464274
4  วัน
รายละเอียด
ส่ง ป้อมนารฤดีรวบรวมจ้า

ใบรับรองแทพย์สมาคมฯ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร
0818763533
29  วัน
รายละเอียด
ใบรับรองแพทย์สมคมฯ

ใบรับรองแพทย์สมัครสมาคมฯ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร
0818763533
29  วัน
รายละเอียด
ใบรับรองแพทย์สมัครสมาคมฯ

เอกสารการสมัครสมาคม สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร
0818763533
29  วัน
รายละเอียด
เอกสารการสมัครสมาคม

ส่งข้อมูลรถยนต์ราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มการจัดการ ชาญชัย สนามทอง
082-3206305 หรือ 045-797161 ต่อ
รายละเอียด
ส่ง คุณปรีชา

กรุณาส่ง ผช.หญิง สสอ.เมือง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ(ว.2) รักชนก
ragchanog.noiasa@yahoo.com 0899459898
รายละเอียด
ตามนั้น...ครับ

ส่งทะเบียนประธานอสม. ตำบลลุมพุก รพ.คำเขื่อนแก้ว กลุ่มงานเวช
045-791133 ต่อ 127
5  วัน
รายละเอียด
ทะเบียนประธาน อสม. ตำบลลุมพุก รพ.คำเขื่อนแก้ว

รายงานยอดอุบัติเหตุ ER รพ.ทรายมูล ยุทธพงศ์
045-787046 ต่อ 115,105
รายละเอียด
ฝากส่งยอดผูุ้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ

รับสมัครนักโภชนาการ กลุ่มงานการจัดการ รพ.ทรายมูล
045787046 ต่อ 102
2  วัน
รายละเอียด
รับสมัคร นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,530 บาท/เดือน

ส่งแบบรายงานโฆษณาให้พี่บุญมี สสอ.กุดชุมค่ะ คบ ภ.หนู
086-8657583
3  วัน
รายละเอียด
ส่งแบบรายงานโฆษณาให้พี่บุญมี สสอ.กุดชุมค่ะ

หนังสือเบิกงบวัสดุใช้สอยทางนิติเวช ICT-สสจ.ยส ไมตรี
mai_ypoc@hotmail.com 0854979179
20  วัน
รายละเอียด
เรียนพยาบาลชุมชนทุกแห่ง หน่วยใดที่ยังไม่ได่ทำเรื่องเบิกงบประมาณ วัสดุใช้สอยทางนิติเวช กรุณาเบิกเข้ามาด่วนนะครับ รายละเอียดหนังสือตามที่แนบมพร้อมนี้

รายชื่ผู้รับผิดชอบงานพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอป่าติ้ว สสอ.ป่าติ้ว ณัทพล
nuttapon2005@hotmail.com 045795061
รายละเอียด
รายชื่ผู้รับผิดชอบงานพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอป่าติ้ว ให้พี่เอ๋ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รพ.ยโสธร ชรัมพร
045714043 ต่อ 2432
8  วัน
รายละเอียด
โรงพยาบาลยโสธร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 - กันยายน 2557

รายชื่อ อบรม สสอ.เมืองยโสธร แคทรียา บุญทศ
chaiyapat.boontot@gmail.com 093-3235584
1  วัน
รายละเอียด
ส่งน้องบอล ว.3 สสจ.

ส่งแบบฟอร์มให้คะแนน Ranking ให้หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ สิริพร
Kungyaso@gmail.com 0868685875
1  วัน
รายละเอียด
ส่งแบบฟอร์มให้คะแนน Ranking ให้หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานค่ะ

ไฟล์อัฟเดตผู้ประกันตน สิทธิบัตร นางสาวน้ำฝน โพนทอง
fonengga@hotmail.com 086-4658365
รายละเอียด
ไฟล์อัฟเดตผุ้ประกันตน/โรคเรื้อรัง งวด 16/8/2557

แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน งปม.เดือน กค.57 งานการเงินและบัญชี นางรุ่งรัตนา แสนวงษ์
Sandvong19@hotmail.com 083-1259566
2  วัน
รายละเอียด
แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน งปม. เดือน กค.57 ให้ จนท.การเงินทราบ

ทำบัตรประจำตัวข้าราชการ งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ยโสธร ลัดดาวัลย์
045712233-4 ต่อ 125,127,145
8  วัน
รายละเอียด
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหฟน้าที่ของรัฐ

Project Meeting 57 ssoln suchart chaiyasaj
suchaiyasat@gmail.com 081 6009701
6  วัน
รายละเอียด
เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการที่สนใจเข้าร่วมประชุม

ส่งรายงานประกันสังคมเดือนกรกฎาคม2557 เวชระเบียน โรงพยาบาลไทยเจริญ
enzymechompo@gmail.com 086-2512680
4  วัน
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตรโรงพยาบาลยโสธร