top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

แบบฟอร์มขอข้อมูลงาน ncd ncd พี่เกด
089-7224543
10  วัน
รายละเอียด
เรียนผู้รับผิดชอบงาน ncd รพ และ สสอ.ทุกท่าน รบกวนขอข้อมูลตามแบบฟอร์มนะคะ หนังสือราชการแจ้งมาแล้วค่ะ

ส่งรายละเอียดหักเงินออมทรัพย์ เดือน มค.58 การเงินและบัญชี รพ.ไทยเจริญ
045718097
7  วัน
รายละเอียด
ส่งรายละเอียดให่พี่ติ๊ก ออมทรัพย์ เดือน มค.58

รายงานประกันสังคม เดือน ธันวาคม 2557 กุล่มงานประกันสุขภาพ รพร.เลิงนกทา
tongloev@hotmail.com 0844319519
19  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงานประกันสังคม เดือนธันวาคม 2557 อีกรอบ

รายชื่ออบรมวิจัย สสอกุดชุม สงบ
0816001615
3  วัน
รายละเอียด
ให้ดร.ภูครับ

ส่งรายชื่อประชุมวิจัยฯ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558 งานคุณภาพ/แผน รพ.ป่าติ้ว
045795015-148
1  วัน
รายละเอียด
ส่งให้ ดร.ภูเบศ คะ

รายชื่อผู้อบรมจริยธรรมการวิจัย กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
045791133 ต่อ 120
1  วัน
รายละเอียด
ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปีงบประมาณ2558

ไฟล์อัฟเดตผู้ประกันตน สิทธิบัตร นางสาวน้ำฝน โพนทอง
086-4658365
8  วัน
รายละเอียด
ไฟล์อัปเดตผู้ประกันตนงวด16/1/58

รายชือข้าราชการบรรจุใหม่ สสจ.ยโสธร ต้อม งานการเจ้าหน้าท่ี
086-8784274
2  วัน
รายละเอียด
ส่งรายชื่อข้าราชการใหม่เพื่ออบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี

ส่งโครงสร้างทีม/รายชื่อหมอครอบครัว( FCT.) สสอ.คำเขื่อนแก้ว ศุภสิทธิ์ ตั้งจิต
suphasit@gmail.com 045791124
3  วัน
รายละเอียด
สสอ.คำเขื่อนแก้ว ส่งรายชื่อหมอครอบครัวระดับอำเภอ ตำบล ให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

KPI งานยาเสพติด ยาเสพติด พิศมัย รัตนเดช
045712233
11  วัน
รายละเอียด
เรียน ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดโรงพยาบาลทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สุภาพร แก้วใส
0985629663
7  วัน
รายละเอียด
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน เนื่องด้วย ผู้ตรวจราชการ เขต ๑๐ ให้รายงานแบบติดตามแนวทางการดำเนินงานของจังหวัด (PPR1) ในวันที่ ๓๐ มค ๕๘ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานที่มีตัวชี้วัดได้กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาตร์ ในวันที่ ๒๙ ม.ค. ๕๘ หากมีข้อสงสัย ติดต่อคุณสุภาพร แก้วใส ขอบคุณค่ะ

ส่งข้อมูลประกันสังคมเดือน ธันวาคม 2557 ประกัน งานประกันรพ.ป่าติ้ว
045-795015
5  วัน
รายละเอียด
1)รพ.ป่าติ้ว ส่งข้อมูลประกันสังคมเดือน ธ.ค. ปี 2557 ผู้ป่วยนอกทั้งหมดจำนวน 91 ราย เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 8 ราย 2)หากข้อมูลไม่ครบ / มีปัญหา โปรดแจ้งกลับด้วยค่ะ

ส่งแบบประเมินระบบบริการงานสุขภาพจิต สสอ.คำเขื่อนแก้ว ศุภสิทธิ์ ตั้งจิต
045791124
6  วัน
รายละเอียด
สสอ.คำเขื่อนแก้วขอส่งแบบประเมินตนเอง รพ.สต.ให้คุณเพียงนคร คำผา งานสุขภาพจิต

แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. คุ้มครองผู้บริโภค งานแพทย์แผนไทย(เภสัชออย)
0915955546
3  วัน
รายละเอียด
ลืมแนบไฟล์จ้าา

แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. คุ้มครองผู้บริโภค งานแพทย์แผนไทย(เภสัชออย)
kbyaso@hotmail.com 0915955546
3  วัน
รายละเอียด
ขอให้หน่วยบริการทุกหน่วย(ทั้งที่มีและไม่มีบริการแพทย์แผนไทย)ประเมินตนเองในด้านมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน(รพ.สส.พท.) แล้วส่งมาที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งมาที่เมลล์ kbyaso@hotmail.com ภายใน 26 มกราคม 2558 และทางกลุ่มงานจะออกตรวจประเมินซ้ำในเดือนพฤษภาคม 2558 อีกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ ปล.หนังสือราชการแจ้งให้ประเมินตนเองจะออกไปภายในอาทิตย์นี้นะคะ

ทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ยโสธร ลัดดาวัลย์
045712233-4
8  วัน
รายละเอียด
แบบคำขอ และบัตร

ส่งรายงานประกันสังคม เดือนธันวาคม2557 เวชระเบียน โรงพยาบาลไทยเจริญ
aommrs-36@hotmail.com 0923474178
6  วัน
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตรโรงพยาบาลยโสธร

ขอส่งข้อมูลผู้พิการเพื่อเข้าโครงการศัลยกรรมตกแต่งฯ สสอ.ทรายมูล/งานคนพิการ ภูมิจิตร
080-156-2531
5  วัน
รายละเอียด
ส่ง ว.2