top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

ส่งรายงาน dTc03 ครับ สสอ.กุดชุม นิวัตร
045789115
3  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงาน dTc03 รอบวันที่ 21 พ.ย. 57 ครับ

ส่งข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ยาเสพติด สสอ.ค้อวัง
045797059
7  วัน
รายละเอียด
ส่งข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดให้งานยาเสพติด

เอกสาร จพ.โสต รพ.กุดชุม วัฒนา
0819122055,045789425-8
1  วัน
รายละเอียด
ฝากให้คุณลัดดาวัลย์

แจ้งจองโต๊ะงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ปี 57 การเงิน สสจ.ยส. วราภรณ์
- 089-1904859
27  วัน
รายละเอียด
เชิญทุกหน่วยงาน(รพ.ยโสธร / รพช./สสอ) แจ้งจองโต๊ะงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ปี 57 ได้แล้ว ที่งานการเงิน สสจ.ยโสธร (โทร.045-724713-7 ต่อ 109) ราคาโต๊ะ 1,600 บาท (8 ที่นั่ง) สถานที่จัดงาน โรงแรม เดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร โดยต้องแจ้งจองและส่งเงินภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2557

ส่งรายชื่อประธาน อสม@เบอร์โทรศัพท์ สุขภาพภาคประชาชน เมือง ปฏิมา
mam.patima@gmail.com 0935599981
4  วัน
รายละเอียด
รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ประธาน อสม. อ.เมือง

รายงานงบค่าเสื่อมเกิน๒ปี สสอ.เลิงนกทา ชาญณรงค์
045781271
รายละเอียด
ส่ง คุณปรีชา งานยุทธศาสตร์ครับ

ไฟล์อัฟเดตผู้ประกันตน สิทธิบัตร นางสาวน้ำฝน โพนทอง
fonengga@hotmail.com 086-4658365
10  วัน
รายละเอียด
ไฟล์อัฟเดตผุ้ประกันตน งวด 16/11/2557

ส่งรายงานประกันสังคม ตค.57 รพ.คำเขื่อนแก้ว พัฒนาวดี
- 045-791133 ต่อ 115
รายละเอียด
ส่ง รายงานประกันสังคมเดือน ตค.57 ให้งานสิทธิบัตร รพ.ยโสธรค่ะ

ส่งข้อมูลให้พรไพบูลย์ งานการเงิน พัชรินทร์
0817188956
รายละเอียด
ส่งTemplate

ส่งรายงานประกันสังคม รพ.สต.โพนสิม ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร รพ.สต.โพนสิม
045-737195
20  วัน
รายละเอียด
ส่งงานประกัน เดือน ก.ย.57 ให้งานสิทธิบัตร รพ.ยโส

ส่งรายงานประกันสังคม รพ.สต.โพนสิม ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร รพ.สต.โพนสิม
045-737195
20  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงานประกันสังคม ก.ย. - ต.ค.57 ให้สิทธิบัตร รพ.ยโสธร

ส่งข้อมูลประกันสังคม เดือน ต.ค. 2557 ประกัน งานประกัน รพ.ป่าติ้ว
045-795015
รายละเอียด
1)รพ.ป่าติ้ว ส่งข้อมูลประกันสังคมเดือน ต.ค. ปี 2557 ผู้ป่วยนอกทั้งหมดจำนวน 111 ราย เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 2 ราย 2)หากข้อมูลไม่ครบ / มีปัญหา โปรดแจ้งกลับด้วยค่ะ

ส่งรายงานประกันสังคม เดือนตุลาคม2557 เวชระเบียน โรงพยาบาลไทยเจริญ
aommrs-36@hotmail.com 0923474178
12  วัน
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตรโรงพยาบาลยโสธร

รายงานประกันสังคมประเภทผู้ป่วยนอก เดือนตุลาคม 2557 กลุ่มงานประกันสุขภาพ รพร.เลิงนกทา
tongloev@hotmail.com 0844315915
รายละเอียด
รายงานประกันสังคมประเภทผู้ป่วยนอก เดือนตุลาคม 2557 จำนวน 250 ราย

รายงานตัวชี้วัดบริหารเวชภัณฑ์ คบ. เสานีย์
0815482813
5  วัน
รายละเอียด
เรียนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอ็กเรย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ส่งรายงานไตรมาส4 ด้วยจ้า