top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันจันทร์ที่ 03 สิงหาคม 2558


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

19 สาเหตุ ER ER รพ ไทยเจริญ
045-718098 ต่อ 113
29  วัน
รายละเอียด
รายงาน19สาเหตุการตายประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ส่งสสจ.ยโสธรค่ะ

ส่งรายงานประกันสังคมกรกฎาคม58 การพยาบาล/รพ.มหาชนะชัย ประภัสสร
045799114-161
8  วัน
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตร รพท.ยโสธร

ส่งรายงาน refer วันที่ 21 มิ.ย.58- 20 ก.ค.58 ER รพ ไทยเจริญ ER รพ ไทยเจริญ
tjrefer@gmial.com 045-718098 ต่อ 113
11  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงาน refer ประจำวันที่ 21 มิ.ย.58 - 20 ก.ค.58

ส่งรายงาน refer วันที่ 21 มิ.ย.-20 ก.ค.58 ER รพ ไทยเจริญ ER รพ ไทยเจริญ
tjrefer@gmial.com 045-718098 ต่อ 113
11  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงาน refer ประจำวันที่ 21 มิ.ย. - 20 ก.ค.58

สไลด์ประชุมเตรียมBIKE FOR MOM ฺ NCD ส่งศรี
0885845828
รายละเอียด
เรียน เครือข่ายทุกอำเภอ สไลด์เตรียมประชุม สไลด์ประชุม BIKE FOR MOM ฺเมื่อ 29 กค 58

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ สสอ ค้อวัง สสอ ค้อวัง
mham2008@hotmail.com 045797059
รายละเอียด
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ อำเภอค้อวัง ค่ะ

แบบฟอร์ม HRD TN ว.2 ศุภลักษม์
tukkymee@yahoo.co.th 093 3234677
25  วัน
รายละเอียด
ให้ทุกๆหน่วยจ้า

ส่งรายชื่อผู้ประสงค์สมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส. โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ทับทิม
0 4579 1133
4  วัน
รายละเอียด
ส่งรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์จะสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส. ให้งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ยโสธร

ผลงานวิชาการที่จะนำเสนอระดับเขต พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ดร.ภูเบศร์ แสงสว่าง
0818769157
3  วัน
รายละเอียด
ผลงานที่จะนำเสนอระดับเขตครับในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 นัดซ้อมนำเสนอที่ สสอ.เมือง วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป แล้วแต่ความสมัครใจครับใครจะซ้อมนำเสนอให้แจ้งด้วยนะครับ

ส่งเบิกประกันสังคม รพ.สต.สงเปือย ดรรชนี เขียนนอก
datch_KK@hotmai.com 045-580500
5  วัน
รายละเอียด
ส่งเบิกประกันสังคม รพ.ยโสธร

ทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ งานการเจ้าหน้าที่ ลัดดาวัลย์
045712233-4 ต่อ 125
17  วัน
รายละเอียด
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ชมรมจริยธรรมจังหวัดhttps://www.facebook.com/groups/moralyaso งานควบคุมภายใน สสจ.ยโสธร อุดมศักดิ์
keawjanwong@yahoo.com 0899174720
2  วัน
รายละเอียด
เครือข่ายชมรมจริยธรรมจังหวัดยโสธร https://www.facebook.com/groups/moralyaso/ ขอเชิญชวนสมาชิกจากชมรมจริยธรรมของทุกหน่วยงาน(รพ. สสอ. สสจ.) สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงาน รวมทั้งกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) จาก ปปช. ในช่วงปลายปีนี้

เครือข่ายชมรมจริยธรรมจังหวัดยโสธรhttps://www.facebook.com/groups งานควบคุมภายใน สสจ.ยโสธร อุดมศักดิ์
keawjanwong@yahoo.com 0899174720
2  วัน
รายละเอียด
เครือข่ายชมรมจริยธรรมจังหวัดยโสธร https://www.facebook.com/groups ขอเชิญชวนสมาชิกจากชมรมจริยธรรมของทุกหน่วยงาน(รพ. สสอ. สสจ.) สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงาน รวมทั้งกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) จาก ปปช. ในช่วงปลายปีนี้

ส่งรายงานประกันสังคม กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ รพ.ทรายมูล
045787046ต่อ104
1  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงานประกีนสังคมให้งานสิทธิบัตร ประจำเดือน มิย.2558

ส่งแบบฟอร์มสรุป Ranking 58 ใหม่ ยุทธศาสตร์ สิริพร พงศ์พัฒนโชติ
kungyaso@gmail.com 0868685875
11  วัน
รายละเอียด
เรียนคณะกรรมการประเมิน Ranking ส่งแบบฟอร์มสรุป Ranking 58 ซึ่งมี 3 ฟอร์ม ทำทุกฟอร์ม ส่งงานยุทธ์ไม่เกิน 10 สิงหาคม 58 ค่ะ

แบบฟอร์มสรุป Ranking 58 ยุทธศาสตร์ สิริพร พงศ์พัฒนโชติ
kungyaso@gmail.com 0868685875
11  วัน
รายละเอียด
เรียน คณะกรรมการประเมิน Ranking ทุกท่าน แบบฟอร์มประเมิน Ranking ปี 58 มี 3 แบบฟอร์ม ทำทุกแบบฟอร์มเพื่อส่งคืนข้อมูลรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆให้ทุกอำเภอ กำหนดส่งให้งานยุทธ์ ไม่เกิน 10 สิงหาคม 58 ค่ะ

ข้อมูลจำนวนและอัตราเงินเดือนข้าราชการ-หลังตรวจสอบ บริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่
ppyaso@hotmail.com 045 724713-7 ต่อ 125
10  วัน
รายละเอียด
เรียน ผอ รพช /สสอ ทุกแห่ง งานการเจ้าหน้าที่ ขอส่งจำนวนและอัตราเงินเดือนข้าราชการ(หลังตรวจสอบกับ รพช/สสอ) รวมทั้งวงเงินจัดสรรเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรอบ เมษายน 2558 สำหรับ รหัสเหมือนเดิม

ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบเมษษยน 58 กลุ่มงานบริหาร งานการเจ้าหน้าที่
ppyaso@hotmail.com 045 724713-7 ต่อ 125
10  วัน
รายละเอียด
เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ทุกงาน งานการเจ้าหน้าที่ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการและพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบเมษายน 58 พร้อมนี้ขอให้ติดต่อข้อรหัสผ่านที่งานการเจ้าหน้าที่ด่วน

วงเงินจัดสรรเพื่อนเลื่อนเงินเดือน รอบเมษายน 58 บริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่
ppyaso@hotmail.com 045 724713-7 ต่อ 125
รายละเอียด
เรียน ผอ รพช/สสอ ทุกแห่ง งานการเจ้าหน้าที่ ส่งวงเงินจัดสรรเพื่อเลื่อนเงินเดือน รอบเมษายน 2558 กรุณาจัดส่งผลการพิจารณาให้ สสจ.ยโสธร ภายในวันที่ 17 ก.ค.58 หากสงสัย หรือขัดข้องประการใดกรุณาแจ้งงานการเจ้าหน้าที่ ด่วน

ตรวจสอบรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สสจ.ยโสธร งานการเจ้าหน้าที่
wekin_loveyour@hotmail.com 0868725840
9  วัน
รายละเอียด
เรียน ผอ.รพ.ทุกแห่ง และ สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ ให้ตรวจสอบรายชื่อ พกส. ของตนเอง เพื่อทำแผนการปรับค่าจ้างให้ถึงขั้นต่ำ และ ส่งรายชื่อผู้ที่จะสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครับ แล้วติดต่อกลับงานการเจ้าหน้าที่

คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิกกองทุน พกส .ใหม่ 2 สสจ.ยโสธร งานการเจ้าหน้าที่
wekin_loveyour@hotmail.com 0868725840
3  วัน
รายละเอียด
มี 2 ไฟล์นะครับ ใหม่ 1 และ ใหม่ 2

คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิกกองทุน พกส .ใหม่ 1 สสจ.ยโสธร งานการเจ้าหน้าที่
wekin_loveyour@hotmail.com 0868725840
3  วัน
รายละเอียด
มี 2 ไฟล์นะครับ ใหม่ 1 และ ใหม่ 2

คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิกกองทุน พกส 2 สสจ.ยโสธร งานการเจ้าหน้าที่
0868725840
3  วัน
รายละเอียด
คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิกกองทุน พกส

คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิกกองทุน พกส สสจ.ยโสธร งานการเจ้าหน้าที่
wekin_loveyour@hotmail.com 0868725840
3  วัน
รายละเอียด
คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิกกองทุน พกส