top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

รับเก้าอี้สุขา สสจ.ยส./NCD ปฏิมา เวชกามา
mam.patima@gmail.com 0935599981
1  วัน
รายละเอียด
เรียน ท่านสาธารณสุขอำเภอ/ผู้รับผิดชองงานผู้สูงอายุ/คนพิการ ทุกอำเภอ พรุ่งนี้รับมอบเก้าอี้สุขา ที่ห้องประชุมวิถีอิสานนะคะ พิธีตามกำหนดการ แต่ละอำเภอรับของจาก พมจ.ยส.ได้ทันทีค่ะ

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและรับมอบเก้าอี้สุขา สสจ.ยส./NCD ปฏิมา เวชกามา
mam.patima@gmail.com 0935599981
1  วัน
รายละเอียด
เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ตามบันทึกข้อความ ที่ ยส ๐๐๓๒.๐๐๓/ว.๑๘๘๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น สสจ.ยโสธรขอเรียนเชิญท่านฯ ไปร่วมเป็นเกียรติพิธีรับมอบเก้าอี้สุขา หลังเสร็จพิธี ผู้รับผิดชอบงานติดต่อรับเก้าอี้สุขาตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรค์

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ รพ.กุดชุม วัฒนา
wattanapupa@gmail.com 0819122055
10  วัน
รายละเอียด
รพ.กุดชุม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ติดสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ รพ.กุดชุม 045-789425-8 ต่อ 115

ส่งรายงานประกันสังคมเดือนมิถุนายน2559 เวชระเบียน รพ ไทยเจริญ
ladarataugust.2534@gmail.com 0981758172
4  วัน
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตร รพ ยโสธร

อินทธนูข้าราชการพลเรือนสามัญ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคค ลัดดาวัลย์
045711233-4 ต่อ 127
19  วัน
รายละเอียด
อินทธนูบนบ่าข้าราชการพเรือนสามัญ

ส่งรายงานประกันสังคม เดือน มิถุนายน 2559 รพ.สต.ป่าชาด รัสมี
0874236025
รายละเอียด
งานสิทธิบัตรโรงพยาบาลยโสธร

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ -ตัวอย่าง สสจ.ยโสธร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
wekin_loveyour@hotmail.com 0868725840
10  วัน
รายละเอียด
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ -ตัวอย่าง

แบบบันทึกรายชื่อเด็ก ๔ ช่วงวัย ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ส่งเสริมสุขภาพ นางกันต์กนิษฐ์ ศรีวิเศษ
fern_u5008048@hotmail.com 0846067570
5  วัน
รายละเอียด
แบบบันทึกรายชื่อเด็ก ๔ ช่วงวัย ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า