top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

รายงานสาเหตุการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ ER รพ.ค้อวัง
045797205
9  วัน
รายละเอียด
เดือนกันยายน

ส่งข้อมูล หน.ทองคำ บริหาร ทรายมูล นรบดี
0853048741
1  วัน
รายละเอียด
ส่งข้อมูลที่แก้ไขแล้ว

ข้อมูล พตส. ปี 2559 งานการเงิน รพ.ทรายมูล กรวรรณ
korawan_10@hotmail.com 086 8765598
22  วัน
รายละเอียด
งานการเจ้าหน้าที่(ข้อมูล พตส. ปี 2559)

การเบิกเงิน พ.ต.ส. ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
0 4579 1133
1  วัน
รายละเอียด
ส่งงานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ยโสธร (ข้อมูลรายละเอียดการเบิกเงิน พ.ต.ส.ประจำปีงบประมาณ 2559)

รายงานประกันสังคม เดือนกันยายน 2558 กลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.สต.สามแยก
045-782063
2  วัน
รายละเอียด
รายงานประกันสังคม เดือนกันยายน 2558

รายงานประกันสังคม กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ รพ.ทรายมูล
045787046ต่อ104
3  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงานประกันสังคมเดือน สค.ให้งานสิทธิบัตร รพ.ยโสธร

รายงานประกันสังคม เดือนกันยายน 2558 กลุ่มงานประกันสุขภาพ รพร.เลิงนกทา
supreeyawor.13@gmail.com 0844319519
12  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงานประกันสังคม เดือนกันยายน 2558 จำนวน 308 ราย

ส่งรายงานประกันสังคมกันยายน58 การพยาบาล/รพ.มหาชนะชัย ประภัสสร
045799114-161
6  วัน
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตร รพท.ยโสธร หมายเหตุ - ยังคีย์รายใหม่ไม่ได้ 10 ราย update ข้อมูลด้วยค่ะ

ส่งข้อมูลเบิกพตส.2559กุดชุมใหม่ รพ.กุดชุม รัชนี สุทธิธรรม
ratchaneesut@gmail.com 0868779540
21  วัน
รายละเอียด
ส่งเบิกพตส.2559รพกุดชุม

ส่งข้อมูลเบิกพตส.2559 รพกุดชุม รพ.กุดชุม รัชนี สุทธิธรรม
ratchaneesut@gmail.com 0868779540
21  วัน
รายละเอียด
ส่งเบิกพตส.รพ.กุดชุม ให้สสจ.ค่ะ

ส่งข้อมูลเบิกพตส.ปี2559 การพยาบาล/รพ.มหาชนะชัย ประภัสสร
045799114-161
1  วัน
รายละเอียด
ส่งงานการเจ้าหน้าที่ เปลี่ยนแปลง 1 ราย นางอรณัชา

ส่งรายงานประกันสังคม เดือน สิงหาคม 58 โรงพยาบาลป่าติ้ว งานประกันสุขภาพ
nipaphan_y@hotmail.com 0885817008
11  วัน
รายละเอียด
1)รพ.ป่าติ้ว ส่งข้อมูลประกันสังคมเดือน สิงหาคม ปี 2558 ผู้ป่วยนอกทั้งหมดจำนวน 158 ราย เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 5 ราย 2)หากข้อมูลไม่ครบ / มีปัญหา โปรดแจ้งกลับด้วยค่ะ *** หมายเหตุ ประกันสังคมรายใหม่ ที่ยังคีย์ไม่ได้ รวม 42 ราย

เอกสารการเงินทำแผนTN58 ผู้รับผิดชอบแผนTN สสอ.ทุกแห่ง/รพช.ทุกแห่ง สิรินทร์ฉัตร์ มีแวว
tukkymee@yahoo.co.th 0933234677
21  วัน
รายละเอียด
ช่วยดำเนินการจัดส่งเพื่อรับงบสนับสนุนโดยด่วน

ผังโต๊ะงานเลี้ยงงานเกษียณ สสจ.ยโสธร งานการเจ้าหน้าที่
0868725840
9  วัน
รายละเอียด
ผังโต๊ะงานเลี้ยงงานเกษียณ

ทำบัตรประจำตัว งานการเจ้าหน้าที่ ลัดดาวัลย์
045712233-4 ต่อ 125
19  วัน
รายละเอียด
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ขแงรัฐ

แบบฟอร์มส่งรายชื่ิอตำบลต้นแบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2559 ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต นายศรีไพร ปัญญาวิชัย
0817497790
19  วัน
รายละเอียด
แบบฟอร์มส่งรายชื่ิอตำบลต้นแบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2559

รายชื่อตำบลต้นแบบ (LTC) ที่ต้องประเมินซ้ำใน ปี 2559 ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต นายศรีไพร ปัญญาวิชัย
0817497790
19  วัน
รายละเอียด
รายชื่อตำบลต้นแบบ (LTC) ที่ต้องประเมินซ้ำใน ปี 2559

ส่งแบบขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส. งานการเจ้าหน้าที่ ลัดดาวัลย์
045712233-4 ต่อ 125
6  วัน
รายละเอียด
เรียน หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และผู้รับผิดชอบเรื่องการเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส. ประจำปีงบประมาณ 2559 ตรวจสอบข้อมูล และส่งไฟล์ให้งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ยโสธร ภายในวันที่ 30 ต.ค.58

ใบลงทะเบียนระดับอำเภอ สสอ.ทุกแห่ง/รพช. สิรินทร์ฉัตร์ มีแวว
tukkymee@yahoo.co.th 0933234677
1  วัน
รายละเอียด
เรียนผู้รับผิดชอบแผน TN

หนังสือแจ้งการโอนเงิน ทันตะ สสจ.ยโสธร วนิดา เผ่ากันทะ
0810665983
รายละเอียด
ฝากให้พี่ชาญณรงค์ สสอ.เลิงนกทา ค่ะ

หนังสือแจ้งการโอนเงิน ทันตะ สสจ.ยโสธร วนิดา เผ่ากันทะ
0810665983
รายละเอียด
ฝากให้พี่ชาญณรงค์ สสอ.เลิงนกทา