top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

ตารางการแข่งขันเซปักตะกร้อชาย-หญิง 20-21 ธค. 57 งานควบคุมภายใน อุดมศักดิ์
keawjanwong@yahoo.com 089 9174720
3  วัน
รายละเอียด
โปรแกมการแข่งขันเซปักตะกร้อ ชาย - หญิง กีฬาสาธารณสุข2557 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2557 ณ โรงยิมโรงเรียนสุขวิทยากร

ตารางแข่งขันเปตอง สสจ.ยโสธร สสจ.ยโสธร
0868725840
5  วัน
รายละเอียด
หลักเกณฑ์การแข่งขันเปตอง57

แบบคำขอมีบัตร งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ยโสธร ลัดดาวัลย์
0 4572 4713-7 ต่อ 127
3  วัน
รายละเอียด
ให้พี่บล งานว.3

ข้อมูลอสม.อ.เลิงนกทาขอแก้ไขใหม่ สสอ.เลิงนกทา ศิริรักษ์
0897226490
4  วัน
รายละเอียด
ส่งพี่อ้อย ว.๒ ครับ

ส่งรายชื่อ อิโบลา รพร.เลิงนกทา จินตนา
jintana252517@mail.com 045781147
3  วัน
รายละเอียด
ตามแนบ

แจ้งเลื่อนการอบรมและแข่งขันยิงปืน57 งานควบคุมภายใน อุดมศักดิ์
keawjanwong@yahoo.com 089 9174720
7  วัน
รายละเอียด
ชมรมกีฬายิงปืน สสจ ยโสธร แจ้งเลื่อนโครงการอบรมและแข่งขันยิงปืน กีฬาสาธารณสุข เป็นวันที่ 24 ธันวาคม 2557

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืน ประจำปี 2557 งานควบคุมภายใน สสจ ยโสธร อุดมศักดิ์
keawjanwong@yahoo.com 089 9174720
1  วัน
รายละเอียด
ชมรมกีฬายิงปืนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมกับชมรมกีฬายิงปืนจังหวัดยโสธร ขอเชิญบุคลาการสาธารณสุข ที่สนใจอบรมและร่วมแข่งขันกีฬายิงปืน (กีฬาสาธิต) ประจำปี 2557 ที่ สนามยิงปืนค่ายบดินทรเดชา ร 16 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

รายงานประกันสังคม กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ รพ.ทรายมูล
045787046 ต่อ104
3  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงานประกันสังคมประจำเดือน พย.2557

ส่งรายงานประกันสังคมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 แผนงาน/ห้องบัตร รพ.กุดชุม
pimkaew1@hotmail.com 045-789425 ต่อ 220
8  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงานประกันสังคมประจำเดือนพฤศจิกายน2557

ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ การจัดการ โรงพยาบาลป่าติ้ว
045795015
4  วัน
รายละเอียด
โรงพยาบาลป่าติ้วรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตามรายละเอียดในหนังสือแนบครับ

ส่งรายงานประกันสังคม เดือนพย.57 รพ.คำเขื่อนแก้ว พัฒนาวดี
- 045-791133 ต่อ 115
5  วัน
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตร รพ.ยโสธรค่ะ

ส่งข้อมูลประกันสังคมเดือน พ.ย.57 ประกันสุขภาพ งานประกัน รพ.ป่าติ้ว
045-795015
5  วัน
รายละเอียด
1)รพ.ป่าติ้ว ส่งข้อมูลประกันสังคมเดือน พ.ย. ปี 2557 ผู้ป่วยนอกทั้งหมดจำนวน 98 ราย เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 1 ราย 2)หากข้อมูลไม่ครบ / มีปัญหา โปรดแจ้งกลับด้วยค่ะ

ส่งรายงานประกันสังคม เดือนพศจิกายน2557 เวชระเบียน โรงพยาบาลไทยเจริญ
aommrs-36@hotmail.com 0923474178
19  วัน
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตรโรงพยาบาลยโสธร

สรุปภาวะโภชนาการ HOSXP รพ.สต. จำแนกรายโรงเรียนให้คุณรจนา ภูมิแสน PCUบ้านท่าศรีธรรม PCUบ้านท่าศรีธรรม
meta_2508@hotmail.com 045-7126596
19  วัน
รายละเอียด
สรุปภาวะโภชนาการ HOSXP รพ.สต. จำแนกรายโรงเรียนให้คุณรจนา ภูมิแสน

ส่งรายชื่อ อสม.ประกวดระดับอำเภอ อสม. สสอ.ทรายมูล กิจจา สสอ.ทรายมูล
045787048
19  วัน
รายละเอียด
ตามที่แนบมมานี้

แบบฟอร์มแผนจัดซื้อยา คบ.สสจ. คบ.
0815482813
15  วัน
รายละเอียด
รบกวนส่งด่วนจ้า

แบบฟอร์มแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ คบ.สสจ. คบ.
0815482813
15  วัน
รายละเอียด
รบกวนส่งแผนด่วนค่ะ

กีฬาปาเป้าขอเปลี่ยนสถานแข่งขัน สวล. อำนาจ
0817253377
รายละเอียด
กีฬาปาเป้าขอเปลี่ยนสถานแข่งขันเป็นห้องประชุมสสอ.เมืองครับ วัน/เวลา เหมือนเดิมครับ

รายงานประกันสังคมประเภทผู้ป่วยนอก กลุ่มงานประกันสุขภาพ รพร.เลิงนกทา
tongloev@hotmail.com 0844319519
2  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงานประกันสังคมประเภทผู้ป่วยนอก จำนวน 202 ราย

แจ้งจองโต๊ะงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ปี 57 การเงิน สสจ.ยส. วราภรณ์
- 089-1904859
รายละเอียด
เชิญทุกหน่วยงาน(รพ.ยโสธร / รพช./สสอ) แจ้งจองโต๊ะงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ปี 57 ได้แล้ว ที่งานการเงิน สสจ.ยโสธร (โทร.045-724713-7 ต่อ 109) ราคาโต๊ะ 1,600 บาท (8 ที่นั่ง) สถานที่จัดงาน โรงแรม เดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร โดยต้องแจ้งจองและส่งเงินภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2557