top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

ขอความอนุเคราะห์ต่ออายุสมาชิกนิตยสาร TO Be NUMBER ONE ปี ๒๕๕๗ ยาเสพติด นพพร
0812660959
20  วัน
รายละเอียด
ต่ออายุสมาชิกนิตยสาร TO Be

ส่งรายละเอียดพตส.ใหม่ รพ.กุดชุม รัชนี
ratchaneesut@gmail.com 0868779540
9  วัน
รายละเอียด
ส่งรายละเอียดพตส.กุดชุมให้คุณลัดดาวัลย์ใหม่ค่ะ

แก้ไขข้อมูลFTE เวชระเบียน รพ.ทรายมูล
0917366198
2  วัน
รายละเอียด
แก้ไขข้อมูลFTE ของ รพ.ทรายมูลให้คุณเวคิน

ตรวจสอบข้อ FTE 2 งานการเจ้าหน้าที่ งานการเจ้าหน้าที่
0868725840
9  วัน
รายละเอียด
ตรวจสอบข้อ FTE 2

แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สสจ.ยโสธร งานการเจ้าหน้าที่
045712233-4
19  วัน
รายละเอียด
แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เรื่องแจ้ง กวป. ว.4 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ กชพร จันทร์เสละ
pphealth@yahoo.com 0815451597
รายละเอียด
ส่งพี่สงวนเรื่องว.4 แจ้งใน กวป.ค่ะงานกีฬาสาธารณสุข

แบบฟอร์มการจัดทำเนียบแพทย์ รพ.กุดชุม วัฒนา
081-9122055
5  วัน
รายละเอียด
ส่งเอกสารทำเนียบแพทย์ ให้คุณต๊ะ งานว.2 ค่ะ

รายงานตัวชี้วัดบริหารเวชภัณฑ์ คบ. เสานีย์
0815482813
28  วัน
รายละเอียด
เรียนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอ็กเรย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ส่งรายงานไตรมาส4 ด้วยจ้า

ส่งรายชื่อ เปลี่ยนแปลง อสม ปี 58 ให้น้องเบ็น งาน ว 2 ใหม่ล่าครับ รพ สต เซซ่ง สราวุธ ลาสระคู
sarawut10123@hotmail.com 0844731256
1  วัน
รายละเอียด
ส่งใหม่ครับ ลืม วันเกิด

ส่งพตส.รพ.ค้อวัง 58 กลุ่มการพยาบาล วิรัตน์
พืไรพฟะ๑เทฟรส.แนท 045797058
8  วัน
รายละเอียด
รายละเอียดพตส.ค้อวัง

ส่งรายชื่อ เปลี่ยนแปลง อสม ปี 58 ให้น้องเบ็น งาน ว 2 รพ สต เซซ่ง สราวุธ ลาสระคู
sarawut10123@hotmail.com 0844731256
5  วัน
รายละเอียด
ส่งรายชื่อ อสม และ เปลี่ยนแปลงบุคคลที่ลาออกครับ

ส่งรายละเอียดการเบิกเงิน พตส.58 กลุ่มการพยาบาล ดวงเนตร พงษ์เพ็
duangnet1_pong@hotmail.com 081-9198397,098-0976458
1  วัน
รายละเอียด
รายละเอียด รพร.เลิงนกทา ส่งรายละเอียดการเบิกเงิน พตส.58ให้งานการเจ้าหน้าที่ คุณลัดดาวัลย์

ส่งพี่สำลี การเงินฯ นางสาวดวงนภา ตนตรง
045-718097
2  วัน
รายละเอียด
ปป.GL 30 ก.ย.57

แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน งปม.เดือน กย.57 งานการเงินและบัญชี นางรุ่งรัตนา แสนวงษ์
Sandvong19@hotmail.com 083-1259566
16  วัน
รายละเอียด
แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน งปม. ประจำเดือน ก.ย.57

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเจ้าหน้าที่
0868725840
14  วัน
รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

ส่งด่วน แผนการจ้างและบัญชีการจ้าง งาน จ.สสจ.ยโสธร ลัดดาวัลย์
045712233-4
รายละเอียด
ตามหนังสือที่ ยส0032.001/ว1386ลว.16ก.ย.57 ดำเนินการด่วน รพ.กุดชุม รพ.มหาชนะชัย รพ.ค้อวัง รพร.เลิงนกทา รพ.ไทยเจริญ สสอ.เมือง สสอ.ทรายมูล สสอ.กุดชุม สสอ.ค้อวัง สสอ.เลิงนกทา

ไฟล์อัฟเดตผู้ประกันตน สิทธิบัตร นางสาวน้ำฝน โพนทอง
fonengga@hotmail.com 086-4658365
รายละเอียด
ข้อมูลผู้ประกันตนและไฟลือัปเดต งวด 16/10/2557

ข้อมูลเบิกพตส.2558 การพยาบาล/รพ.มหาชนะชัย ประภัสสร
0899464510
รายละเอียด
แก้ไขรายละเอียดเบิกเงินพตส.ดังนี้1.เพิ่มเติม 3 ราย(ธิติยา,นงลักษณ์,บุษบง) 2.นายสมพร เปลี่ยนเป็น พว.26 3. แก้ไขชื่อ-นามสกุล 2 ราย 4. แก้ไขรหัสกลุ่ม 2 ราย รวมผู้มีสิทธิ พตส.จำนวน 71 ราย

ส่งข้อมูลเบิกพตส. กลุ่มการพยาบาลรพ.กุดชุม รัชนี สุทธิธรรม
ratchaneesut@gmail.com 0868779540
1  วัน
รายละเอียด
รพ.กุดชุมส่งข้อมูลและปรับเปลี่ยนพตส.ให้คุณลัดดาวัลย์

แผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและบัญชีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว งาน จ.สสจ.ยโสธร ลัดดาวัลย์
045712233-4
รายละเอียด
ตามหนังสือที่ ยส0032.001/ว1386 ลว.16ก.ย.57 ให้ส่งแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว บัญชีการจ้างฯ และคำสั่งจ้าง ภายในวันที่ 13ต.ค.57 นั้น ขณะนี้ยังมี รพช. สสอ.บางแห่ง ยังไม่ส่งให้จังหวัด ขอให้ดำเนินการด่วน เพื่อจะได้ส่งให้กระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ส่งรายละเอียดการเบิกเงิน พตส.58 งานการเงิน รพ.ทรายมูล กรวรรณ
korawan_10@hotmail.com 086 8765598
5  วัน
รายละเอียด
ส่งงานการเจ้าหน้าที่

ส่งรายงานนมแม่งวด2/2557 กลุ่มงานเวช ศุศราภรณ์
089-5699135
รายละเอียด
รายงานนมแม่งวด2 (กันยายน 2557)

ส่งรายละเอียดการเบิกเงิน พ.ต.ส. กลุ่มการฯโรงพยาบาลป่าติ้ว ธัญนันท์ ศรีชนะ
ko2506@gmail.com 0818766706
5  วัน
รายละเอียด
รพ.ป่าติ้วส่งรายละอียดการเบิกเงิน พตส.ปี2558ให้งานการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มใบสมัครบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมสุขภาพ เพียงนคร
0821351241
15  วัน
รายละเอียด
แจ้งผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตทุกแห่งยื่นใบสมัครเพื่อขอมีบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551

ตรวจสอบข้อมูลการเบิกเงิน พตส. งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ยโสธร ลัดดาวัลย์
045712233-4 ต่อ 125,127,145
8  วัน
รายละเอียด
เรียนหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลหรือผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงิน พตส. ให้ตรวจสอบข้อมูลตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ (ตามหนังสือ ที่ ยส 0032.001/ว1494 ลว.13ต.ค.2557)

แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี ปีงบประมาณ 2557 ER ร.พ. กุดชุม ER.รพ.กุดชุม
ruedee_yen@hotmail.com 0862586049
5  วัน
รายละเอียด
ส่งแบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี

ทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ งาน จ.สสจ.ยโสธร ลัดดาวัลย์
045712233-4
1  วัน
รายละเอียด
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว

แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี ปีงบ 2557 อุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.มหาชนะชัย
045799423-111
1  วัน
รายละเอียด
ตาม file ที่แนบ

แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี ปีงบ2557 อุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.มหาชนะชัย
045-799423-111
1  วัน
รายละเอียด
ส่งข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี ปีงบ 2557