top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

สำรวจข้อมูลปฏิบัติงานจริงเพื่่อ ส่ง สป.สช สสจ.ยโสธร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
wekin_loveyour@hotmail.com 0812659344
19  วัน
รายละเอียด
เรียน ผอ.รพ.ทุกแห่งและ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลปฏิบัติงานจริงเพื่่อ ส่ง สป.สช ในการจัดสรรงบประมาณ

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่องรัฐ บริหารทรัพยากรบุคคล ลัดดาวัลย์
045712233-4 ต่อ 127
28  วัน
รายละเอียด
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่องรัฐ

สไลด์ประกาศนับสมัครสอบแข่งขัน บริหารทรัพยากรบุคคล งานบรรจุและแต่งตั้ง
ppyaso@hotmail.com 0 4572 4713-7
27  วัน
รายละเอียด
เรียน ผอ รพช /สสอ ทุกแห่ง

ไฟล์อัปเดตผู้ประกันตนงวด 16 ,มิ.ย. 59 สิทธิบัตร โรงพยาบาลยโสธร น้ำฝน โพนทอง
061-0984852
5  วัน
รายละเอียด
ไฟล์อัปเดตผุ้ประกันตน งวด 16 มิ.ย. 59

ส่งนายงานพัฒนาการเด็ก สสอ.ทรายมูล นางสง่า ทองใบ
0896302777
2  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงานพัฒนาการเด็กเดือน พค 59

ตามเอกสารเยียวยา สสจ.ยโสธร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
wekin_loveyour@hotmail.com 0812659344
22  วัน
รายละเอียด
ขอข้อมูลเยียวยา 17.6.2559 ตามเอกสารที่ขาด

เอกสาร มหกรรมตลาดนัดTO BE NUMBER ONE ควบคุมโรงไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด วุฒิชัย อินทะวุธ
0908949589
4  วัน
รายละเอียด
เอกสารงานมหกรรมตลาดนัด TO BE NUMBER ONE วันที่ 28 มิถุนายน 2559

ทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่องรัฐ บริหารทรัพยากรบุคคล ลัดดาวัลย์
045711233-4 ต่อ 125
20  วัน
รายละเอียด
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สมัครสอบ นวก.สธ. ปฏิบัติการ สสจ.ยโสธร งานการเจ้าหน้าที่
wekin_loveyour@hotmail.com 0812659344
19  วัน
รายละเอียด
สมัครสอบ นวก.สธ. ปฏิบัติการ

ฟอร์มใบลาศึกษาต่อ ศน.1-3 ว.2 สิรินทร์ฉัตร์
tukkymee@yahoo.co.th 0621972465
14  วัน
รายละเอียด
ศน.1-3 สำหรับผู้ต้องการใช้

รายงานประกันสังคม เดือนพฤษภาคม2559 กลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.สต.สามแยก
045-782063
3  วัน
รายละเอียด
รายงานประกันสังคม เดือนพฤษภาคม2559

รายงานประกันสังคม เดือนพฤษภาคม2559 ประกันสุขภาพ รพร.เลิงนนกทา
Supreeyawor.13@gmail.com 0844319519
3  วัน
รายละเอียด
รายงานประกันสังคมเดือนพฤษภาคม 2559 จำนวน 254 ราย