top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันพุธที่ 03 กันยายน 2557


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

รายละเอียดหักออมทรัพย์ ให่พี่ติ๊ก ค่ะ การเงินและบัญชี รพ.ไทยเจริญ
089-7177604
7  วัน
รายละเอียด
รายละเอียด เดือน สค.57 ค่ะ

รายงาน HI ER รพ.ไทยเจริญ ER ร.พ.ไทยเจริญ
nut_chanida@hotmail.com 0870429271
14  วัน
รายละเอียด
รายงานHI

รายงานสาเหตุการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ ER วิภาวี
045-791133
4  วัน
รายละเอียด
รายงานสาเหตุการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ เดือน สิงหาคม 2557

19 สาเหตุ ER ER ร.พ.ไทยเจริญ
045-718097 ต่อ 113
รายละเอียด
รายงาน 19 สาเหตุการตาย เดือน สิงหาคม 2557

ส่งแผน สวล. 58 สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม นารถฤดี กุลวิเศษณ์
122
4  วัน
รายละเอียด
ส่งแผนให้พี่สงวนจ้า

แผน 58 สุขาภิบาล สมจิต
122
รายละเอียด
ส่งให้นารถฤดี

ส่งรายงาน19สาเหตุบาดเจ็บ สิงหาคม 2557 ER รพ.ทรายมูล น้ำฝน
- 045787046 ต่อ105
4  วัน
รายละเอียด
ส่ง EMS สสจ.ยโสธร ค่ะ

ส่งรายงาน Head injury ER รพ.คำเขื่อนแก้ว
noi-2510@hotmail.com 045 791133ต่อ 114
14  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงานอุบัติเหตุ Head injury เดือนสิงหาคม 2557

รายงาน HI ER รพ.กุดชุม
045789428
5  วัน
รายละเอียด
งาน NCD

รายงาน 19 สาเหตุ ER รพ.กุดชุม
045789428
5  วัน
รายละเอียด
งาน NCD

ส่งรายงานประกันสังคมประจำเดือน สิงหาคม2557 เวชระเบียน โรงพยาบาลไทยเจริญ
enzymechompo@gmail.com 086-2512680
28  วัน
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตรโรงพยาบาลยโสธร

ส่งรายงานประกันสังคมเดือน สิงหาคม 2557 เวชระเบียน รพ.ค้อวัง
aduldet_tup@hotmail.com 045797058-105
13  วัน
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตร รพ.ยโสธร ครับ

รายงานโฆษณา คบ ภ.หนู
0868657583
5  วัน
รายละเอียด
ส่งให้น้องด้า สสอ.เลิงจ้า

คำสั่ง จารุวรรณ รพ.กุดชุม วัฒนา
wattanapupa@gmail.com 0819122055,045789425-8
2  วัน
รายละเอียด
ส่งคำสั่งลูกจ้างชั่วคราวให้พี่ต้อม งานการเจ้าหน้าที่ (แผ่นที่ 2)

คำสั่ง จารุวรรณ รพ.กุดชุม วัฒนา
wattanapupa@gmail.com 0819122055,045789425-8
2  วัน
รายละเอียด
ส่งคำสั่งลูกจ้างชั่วคราวให้พี่ต้อม งานการเจ้าหน้าที่ (แผ่นที่ 1)

ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบคลินิก DPAC สสอ.เลิงนกทา จิตลดาวรรณ
045781271
รายละเอียด
รายชื่อผู้รับผิดชอบงาน DPAC ใน รพ.สต.ทุกแห่ง อ.เลิงนกทาให้พี่หญิง ว 4

ส่งรายละเอียดหักนำส่งให้ออมทรัพย์ การเงินและบัญชี รพ.ไทยเจริญ
089-7177604
2  วัน
รายละเอียด
รายละเอียด เดือน สค.57 ค่ะ โอน วันที่ 29 สค.57

แผนงานสุขา58 สวล. อัญชลี
Aun2505@gmail.com 0862464274
รายละเอียด
ส่ง ป้อมนารฤดีรวบรวมจ้า

ใบรับรองแทพย์สมาคมฯ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร
0818763533
25  วัน
รายละเอียด
ใบรับรองแพทย์สมคมฯ

ใบรับรองแพทย์สมัครสมาคมฯ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร
0818763533
25  วัน
รายละเอียด
ใบรับรองแพทย์สมัครสมาคมฯ

เอกสารการสมัครสมาคม สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร
0818763533
25  วัน
รายละเอียด
เอกสารการสมัครสมาคม

ส่งทะเบียนประธานอสม. ตำบลลุมพุก รพ.คำเขื่อนแก้ว กลุ่มงานเวช
045-791133 ต่อ 127
1  วัน
รายละเอียด
ทะเบียนประธาน อสม. ตำบลลุมพุก รพ.คำเขื่อนแก้ว

หนังสือเบิกงบวัสดุใช้สอยทางนิติเวช ICT-สสจ.ยส ไมตรี
mai_ypoc@hotmail.com 0854979179
16  วัน
รายละเอียด
เรียนพยาบาลชุมชนทุกแห่ง หน่วยใดที่ยังไม่ได่ทำเรื่องเบิกงบประมาณ วัสดุใช้สอยทางนิติเวช กรุณาเบิกเข้ามาด่วนนะครับ รายละเอียดหนังสือตามที่แนบมพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รพ.ยโสธร ชรัมพร
045714043 ต่อ 2432
4  วัน
รายละเอียด
โรงพยาบาลยโสธร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 - กันยายน 2557

ทำบัตรประจำตัวข้าราชการ งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.ยโสธร ลัดดาวัลย์
045712233-4 ต่อ 125,127,145
4  วัน
รายละเอียด
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหฟน้าที่ของรัฐ

Project Meeting 57 ssoln suchart chaiyasaj
suchaiyasat@gmail.com 081 6009701
2  วัน
รายละเอียด
เรียน ผอ.รพช.ทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการที่สนใจเข้าร่วมประชุม

ส่งรายงานประกันสังคมเดือนกรกฎาคม2557 เวชระเบียน โรงพยาบาลไทยเจริญ
enzymechompo@gmail.com 086-2512680
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตรโรงพยาบาลยโสธร