top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

แบบประเมินตนเอง มาตรฐาน รพ.สส.พท แพทย์แผนไทย คุ้มครองผู้บริโภค เภสัชออย
kbyaso@hotmail.com 0915955546
13  วัน
รายละเอียด
ส่งแบบประเมินตนเองมาที่อีเมลล์ kbyaso@hotmail.com

ส่งรายละเอียดหักเงินออมทรัพย์ เดือน พค.58 การเงินและบัญชี รพ.ไทยเจริญ
089-7177604
5  วัน
รายละเอียด
ส่งรายละเอียดหักออมทรัพย์ ให้พี่ติ๊ก ( ออมทรัพย์ ) ค่ะ

ไฟล์อัฟเดตผู้ประกันตน สิทธิบัตร นางสาวน้ำฝน โพนทอง
086-4658365
รายละเอียด
ไฟอัปเดตผุ้ประกันตน งวด 1/4/58 ส่งให้น้องเปีย รพ.กุดชุมคะ

ส่งเอกสาร พัสดุ สสสอ.มหาชนะชัย
045799115
4  วัน
รายละเอียด
ส่งเอกสารให้งานพัสดุ

ข้อมูลFTE2 เพิ่มเติม (แก้ไข) รพ.ค้อวัง วรินทร
0874436966
6  วัน
รายละเอียด
ส่งงานการเจ้าหน้าที่ (คุณเวคิน)

ส่งข้อมูลFTE2เพิ่มเติม รพ.ค้อวัง วรินทร
0874436966
รายละเอียด
ส่งข้อมูล คุณเวคิน ค่ะ

ส่งข้อมูลFTE2เพิ่มเติม รพ.ค้อวัง วรินทร
0874436966
5  วัน
รายละเอียด
ส่งข้อมูล คุณเวคิน

ขอข้้อมูล FET2 เพิ่มเติมด่วน สสจ.ยโสธร งานการเจ้าหน้าที่
wekin_loveyour@hotmail.com 0868725840
20  วัน
รายละเอียด
เรียน ผอ.รพ.ทุกแห่ง เนื่องจาก สป.ขอข้อมูลเพิ่มเติมด่วนครับ รายละเอียดตามที่แนบครับ

อัปเดตผู้ประกันตน โรคเรื้อรัง 16 พ.ค. 58 สิทธิบัตร นางสาวน้ำฝน โพนทอง
086-4658365
1  วัน
รายละเอียด
อัปเดตผู้ประกันตน โรคเรื้อรัง งวด 16 พ.ค. 58

ส่งข้อมู,ลูกจ้าง อีกรอบ สสอ.เมืองยโสธร นายวีรพงษ์ ยางเดี่ยว
0898452500
14  วัน
รายละเอียด
อำเภอเมืองส่งข้อมูลลูกจ้างชั่ว คราว

แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน งปม.เดือน เมย.58 งานการเงินและบัญชี นางรุ่งรัตนา แสนวงษ์
Sandvong19@hotmail.com 083-1259566
2  วัน
รายละเอียด
แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน งปม. ประจำเดือน เมย.58

ประเมินรายข้อ สำหรับผู้ประเมินรับรอง ตามเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพชมร ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต ศรีไพร ปัญญาวิชัย
sriprai007@hotmail.com 0817497790
12  วัน
รายละเอียด
เกณฑ์ประเมินรายข้อ สำหรับผู้ประเมินรับรอง ตามเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพชมรมผู้สูงอายุ

ตำบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : L ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต ศรีไพร ปัญญาวิชัย
sriprai007@hotmail.com 081-749-7790
12  วัน
รายละเอียด
เกณฑ์ประเมินตำบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC)

ทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ งาน จ.สสจ.ยโสธร ลัดดาวัลย์
045712233-4
10  วัน
รายละเอียด
แบบคำขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ส่งรายงานประกันสังคม เดือนเมษายน2558 เวชระเบียน โรงพยาบาลไทยเจริญ
aommrs-36@hotmail.com 045-718097-8
8  วัน
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตรโรงพยาบาลยโสธร

สำข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ที่ลาออกแล้ว สสจ.ยโสธร งานการเจ้าหน้าที่
wekin_loveyour@hotmail.com 0868725840
5  วัน
รายละเอียด
เรียน ผอ.รพ.ทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ เนื่องจาก สป.ให้ปรับปรุงฐานข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ซึ่งได้ลาออกแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ ส่งภายในวันที่ 8/5/2558