top
Tips &Tricks ในการค้นหาข่าว กด Ctrl ร่วมกับตัว F แล้วพิมพ์ Keyword เพื่อใช้ในการค้นหานะครับ...ลองดู

วันนี้ วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557


เรื่อง
หน่วยงาน
ผู้ประกาศ
ไฟล์แนบ
Email
Phone
เหลือประกาศ
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ ระบบไม่ Support ชื่อ File ภาษาไทย ชื่อ file ที่แนบใส่ประกาศจะถูก rename อัตโนมัติครับ

แบบรายชื่อ ควบคุมโรคไม่ติดต่อ กชพร จันทร์เสละ
yingjan_2512@yahoo.com 0815451497
3  วัน
รายละเอียด
ส่งพี่เกส

ส่งแบบสอบถามเอดส์ในแม่และเด็ก รพร.เลิงนกทา จินตนา เสนาวงศ์
045781147
4  วัน
รายละเอียด
ส่งแบบสอบถามเอดส์ในแม่และเด็ก

รายชื่อข้าราชการบรรจุใหม่ สสจ.ยโสธร งานการเจ้าหน้าที่
045712233-4
3  วัน
รายละเอียด
รายชื่อข้าราชการบรรจุใหม่

แบบสอบถามข้อคิดเห็นเอดส์ในแม่และเด็ก ควบคุมโรคติดต่อ เกียรติศักดิ์ พงประเสริฐ
fca70p@yahoo.com 0885802885
7  วัน
รายละเอียด
ฝากให้ผู้รับผิดชอบงานเอดส์ในแม่และเด็ก

ระเบียบการแข่งขันกีฬาปาเป้าปี57แก้ไข สวล. อำนาจ
0817253377
19  วัน
รายละเอียด
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปาเป้าปี57 ส่งรายชื่อนักกีฬาภายในวันที่ 11 ธ.ค. 57 และให้รายงานตัวในวันแข่งขัน(16และ17ธ.ค.57)ไม่เกินเวลา 09.15 น.หากมาช้าถือว่าสละ สิทธิ์ครับ

ระเบียบการแข่งขันกีฬาปาเป้าปี57 สวล. อำนาจ
0817253377
19  วัน
รายละเอียด
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปาเป้าปี57 ส่งรายชื่อนักกีฬาภายในวันที่ 11 ธ.ค. 57 และให้รายงานตัวในวันแข่งขันไม่เกินเวลา 09.15 น.หากมาช้าถือว่าสละสิทธิ์ครับ

ร่าง กำหนดการพิธีเปิดกีฬาสาสุข ปี 57 NCD ประชุมพร
045711554
2  วัน
รายละเอียด
ฝากคุณสงวนเข้า กวป.ค่ะ

ส่งข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ยาเสพติด สสอ.ค้อวัง
045797059
3  วัน
รายละเอียด
ส่งข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดให้งานยาเสพติด

แจ้งจองโต๊ะงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ปี 57 การเงิน สสจ.ยส. วราภรณ์
- 089-1904859
23  วัน
รายละเอียด
เชิญทุกหน่วยงาน(รพ.ยโสธร / รพช./สสอ) แจ้งจองโต๊ะงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ปี 57 ได้แล้ว ที่งานการเงิน สสจ.ยโสธร (โทร.045-724713-7 ต่อ 109) ราคาโต๊ะ 1,600 บาท (8 ที่นั่ง) สถานที่จัดงาน โรงแรม เดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร โดยต้องแจ้งจองและส่งเงินภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2557

ส่งรายชื่อประธาน อสม@เบอร์โทรศัพท์ สุขภาพภาคประชาชน เมือง ปฏิมา
mam.patima@gmail.com 0935599981
รายละเอียด
รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ประธาน อสม. อ.เมือง

ไฟล์อัฟเดตผู้ประกันตน สิทธิบัตร นางสาวน้ำฝน โพนทอง
fonengga@hotmail.com 086-4658365
6  วัน
รายละเอียด
ไฟล์อัฟเดตผุ้ประกันตน งวด 16/11/2557

ส่งรายงานประกันสังคม รพ.สต.โพนสิม ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร รพ.สต.โพนสิม
045-737195
16  วัน
รายละเอียด
ส่งงานประกัน เดือน ก.ย.57 ให้งานสิทธิบัตร รพ.ยโส

ส่งรายงานประกันสังคม รพ.สต.โพนสิม ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร รพ.สต.โพนสิม
045-737195
16  วัน
รายละเอียด
ส่งรายงานประกันสังคม ก.ย. - ต.ค.57 ให้สิทธิบัตร รพ.ยโสธร

ส่งรายงานประกันสังคม เดือนตุลาคม2557 เวชระเบียน โรงพยาบาลไทยเจริญ
aommrs-36@hotmail.com 0923474178
8  วัน
รายละเอียด
ส่งงานสิทธิบัตรโรงพยาบาลยโสธร

รายงานตัวชี้วัดบริหารเวชภัณฑ์ คบ. เสานีย์
0815482813
1  วัน
รายละเอียด
เรียนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอ็กเรย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ส่งรายงานไตรมาส4 ด้วยจ้า